Hem

Välkommen...

Mindstrong Consulting har utvecklats då det finns ett växande behov av stöd inom det mentala området. Det förväntas att vi ska prestera inom det mesta vi gör i vårt vardagliga liv. De idrottspsykologiska metoder som utvecklats genom vetenskaplig forskning går att applicera inom olika området och inriktas på enskilda individers och/eller gruppers unika och specifika behov.

 

Mindstrong Consulting finns här för dig som vill ha rådgivning och guidning från ett idrottspsykologiskt perspektiv. Mindstrong Consulting erbjuder även kognitiv beteendeterapi (KBT) för idrottare eller för personer som inte ar idrottsaktiva. KBT kan appliceras inom många olika områden och för olika problem vi upplever och jobbiga situationer vi möter, men också i förebyggande syfte.

 

Idrottspsykologi och KBT kan appliceras inom många olika områden. Idrott handlar ofta om att uppnå prestation och vi strävar även efter att uppnå prestation i flera avseenden i vårt vardagliga liv. För att nå prestation sätter vi ofta upp mål, men vi vet inte alltid hur vi ska ta oss dit. Vi vet heller inte alltid hur vi ska ta oss förbi de hinder som står i vägen eller hur vi kan optimera processen för att nå uppsatta mål. För att nå fram till målen eller tillfredställa ambitioner ställs specifika krav. Om obalans upplevs mellan ställda krav och vår upplevda förmåga så kan oönskad stress uppstå som förhindrar önskat resultat. Våra tankar, känslor och beteenden påverkar i stor utsträckning våra prestationer.

 

Genom strukturerad träning kan vi utveckla olika psykologiska färdigheter som vi har nytta av i många olika situationer och sammanhang. Genom tillämpning av idrottspsykologiska metoder kan vi påverka våra tankar, känslor och beteenden och hantera situationer som uppstår. Att använda ett kognitivt beteendeterapeutiskt förhållningssätt och arbetssätt är ett framgångsrikt koncept och förekommer i allt större utsträckning även inom idrotten.

Foto: Patrik Öhman

Citat

"Imagine with all your mind, believe with all your heart, achieve with all your might."

 

Dont wait until you reach your goal to be proud of your self, be proud of every step you take toward reaching that goal!"

 

"Do something today, that your future self will thank you for"

 

mindstrong.se © 2007 • Privacy Policy • Terms Of Use

Citat från idrottare som jobbat med Mindstrong..

"Tack så hemskt mycket för all hjälp! Jag hade inte varit där jag är idag utan din hjälp och den möjlighet som du gav mig, jag kan inte tacka dig nog för det!"

 

 

"I am completely good now and mentally I am stronger than ever, and nothing would break me, so I would like to say thanks for everything that you have done, I really appreciate it, and you have helped me a lot! Thanks again".